تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده
کاظم پیروی بادی

تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده

آشنایی با توانايي نقشه كشی اندازه گيري اره كاري سوهانكاري سوراخكاري برشكاري اتصالات در فلزكاري


برقکارصنعتی درجه2- کاظم پیروی
کاظم پیروی بادی

برقکارصنعتی درجه2- کاظم پیروی

برقكار صنعتي درجه2 كسي است كه پس از گذراندن دورههاي آموزشي لازم بتواند از عهده سيمكشي و نصب تجهيزات مدارهاي الكتريكي پايه و مدارهاي حفاظتي، كار با كابلهاي تا ولتاژ 1 كيلوولت، كار با ترانسفورماتورهاي تكفاز، راه اندازي موتورهاي آسنكرون سهفاز و تكفاز با كليدهاي دستي و با كنتاكتورها، نصب تجهيزات و راهاندازي تابلوهاي الكتريكي فشار ضعيف و كار با رلههاي قابل برنامهريزي برآيد.