کاربر ICDL
فرشته رضائی رامشه

کاربر ICDL

 • ل طراحی پایگاه داده 

  1)تعیین هدف                                                                                           8)فیلدهای انتخابی مرکب نباشند 

  2)تعیین فیلدهای مورد نیاز                                                                        9)مجموعه قوانینطراحی جداول 

  3)تعیین جدول موردنیاز                                                                              10)یک جدول فقط شامل فیلدهای مربوط به یک موضوع باشد              

  4)تعیین کلید اصلی هرجدول                                                                      11)یک جدول شامل فیلدهای مربوط به یک موضوع باشد

  5)تعیین ارتباط بین جداول 

  6)برای همه جداول کلید اصلی را در نظر بگیرید

  7)یک فیلد نبایدحاصل محاسبه یک یا چند فیلد دیگر باشد 

  • کلیدهای میانبر Access

   • منوی فایل شامل گزینه های زیر می باشدکه  توسط کلیدهای Alt+F باز می شود: 
   • New:ایجاد پایگاه داده جدید(کلید میانبرCtrl+N)    
   • Open:باز کردن بانک اطلاعاتی ذخیره شده (کلید میانبرCtrl+O) 
   •  Save:ذخیره پایگاه داده (کلید میانبرCtrl+S) 
   • CLose:بستنن پایگاه داده جاری (کلید میانبرCtrl+E)  
   • Print:چاپ جداول ,فرمهاو....(کلید میانبرCtrl+P) 
   • Table:به مجموعه ای از رکوردهاکه دارای فیلدها یکسان هستند جدول می گویند. 
   • Queries:پرسشی است که از داده های ذخیره شده در جدول مطرح مِی شود.  
   • SaveAs:ذخیره ی بانک اطلاعاتی بانام وفرمت جدید

   • کار با جدول Acces

    • Field size:تعیین کننده طول فیلد می باشد . 
    • Format:قالب بندی محتوای فیلد راتعیین می کند .
    • Inqut Mask:الگوی خاصی را برای ورود  داده تعیین می کند .
    • Caption:نشان دهنده عنوان یا برچسبی می باشد که به هنگام نمایش فیلد دیده می شود. 
    • DefaultValueمقداری پیش فرض برای هر فیلد قرار می دهد .
    • Validation Text:در صورت سر پیچی از قانون فوق,پیغام خطای مقابل این اعلان دیده می شود. 
    • Index:برای قرار دادن شاخص یگانه برای جستجوی راحت تربرای فیلد به کار می رود. 
    • Required:اگر برای Yes باشدیعنی کاربرحتماباید مقدار آن فیلد را وارد کند.

   سفالگری با چرخ برقی - صغری جهانگرد
   صغرا جهانگرد

   سفالگری با چرخ برقی - صغری جهانگرد

   سفالگری با چرخ پایی وبرقی کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند از عهده تشخیص مواد اولیه سفالگری .آماده سازی گل سفالگری .شکل دادن گل با روشهای مختلف .خشک کردن .پرداخت کردن .پخت .لعابکاری وتزیین ودکور قطعات سفالی وکنترل وتکمیل نهایی آنها برآید 

   مانتو دوز- صغری جهانگرد
   صغرا جهانگرد

   مانتو دوز- صغری جهانگرد

   مانتو دوز کسی است که درپایان دوره .توانایی دوخت انواع مانتو ومدل های یقه را داشته باشید 

   کاربر ICDL - خانم مریم عرب مختاری
   مریم عرب مختاری

   کاربر ICDL - خانم مریم عرب مختاری

   این دوره شامل مهارت های هفت گانه می باشد . که یادگیری آن را می توانیم تقریبا به تمام افراد توصیه کنیم.شامل مباحثی درمورد کامپیوتر ، اجزا و قطعات آن ، هم چنین آموزش کار با محیط ویندوز و مدیریت فایل ها و پوشه ها ، کار با اینترنت ، نرم افزارهای access - word - Excel - power point -  می باشد.   شیرینی پز شیرینی خشک - خانم مریم عرب مختاری
   مریم عرب مختاری

   شیرینی پز شیرینی خشک - خانم مریم عرب مختاری

   در این دوره کارآموز با انواع شیرینی های خشک آشنا شده ، می تواند مواد اولیه را به صورت دقیق اندازه گیری کند و شیرینی را در فر بپزد.ودر پایان آن را تزیین کند . باید دقت کرد که در مصرف شیرینی ها نباید زیاده روی کرد ، مصرف بیش از حد قند و شکر برای سلامتی مضر بوده و می تواند سلامتی ما را به خطر اندازد.

   گلیم باف - خانم اعظم عرب جعفری
   اعظم عرب جعفری محمدآبادی

   گلیم باف - خانم اعظم عرب جعفری

   گلیم باف یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی (بافت ) است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار،تهیه مواد اولیه و آماده سازی دار و ابزار گلیم بافی ،آماده سازی دار جهت بافت (براساس منطقه )، طراحی ورنگ بندی گلیم ،بافت گلیم به شیوه پود گذاری،بافت گلیم به شیوه پودپیچی ، رفع معایب گلیم حین بافت ،انجام عملیات حین بافت وپایان کار،بسته بندی ، بازاریابی و فروش محصولات رادربر می گیردودرضمن این شغل با مشاغلی از قبیل فروشنده مواد اولیه ،دار و ابزار قالیبافی در ارتباط است .

   محرق کار ساقه گندم - خانم اعظم عرب جعفری
   اعظم عرب جعفری محمدآبادی

   محرق کار ساقه گندم - خانم اعظم عرب جعفری

   رشته محرق ساقه گندم یکی از مشاغل صنایع دستی است و شامل شایستگیهای تهیه و آماده سازی آن و برش دادن ساقه گندم ،رنگ آمیزی،اتو کاری ،چسباندن پارچه برروی زیر کار ، ساخت انواع برگ ها و گل ها با ساقه های گندم ، ساخت انوع گل های برجسته و نیم پلی استر کردن ساقه های گندم می باشد و با مشاغل صنایع دستی معرق در ارتباط می باشد.

   مانتو دوز - خانم صغری جهانگرد
   صغرا جهانگرد

   مانتو دوز - خانم صغری جهانگرد

   مانتو دوز یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک استکه شایستگی هایی از قبیل راه اندازی ونگهداری ماشین دوخت.دوخت های اولیه.دوخت انواع مانتو .دوخت انواع جیب.دوخت انواع آستین..را دربرمیگیرد ..درضمن این شغل با مشاغلیاز قبیل راسته دوز .چرخ کار ماهر ..شخصی دوزماهر لباس زنانه .پارچه فروش .خرازی وبنگاه های تولید کلان در ارتباط است.

   نازک دوز زنانه - خانم صغری جهانگرد
   صغرا جهانگرد

   نازک دوز زنانه - خانم صغری جهانگرد

   یکی ازمشاغل مربوط به صنعت پوشاک می باشد ونازک دوز درجه دو کسی است که بتواند پس از گذراندن دوره آموزش از عهده انجام مهارت با توجه به تشخیص عوامل موثر ازجمله کار با انواع ماشین دوخت واستفاده از انواع اتو .رسم انواع الگو ی لباس وانتقال الگو روی پارچه دوخت های اولیه خیاطی ودوخت انواع لباس نازک زنانه بر آمده ..درضمن این شعل بامشاغل شخصی دوزی لباسهای زنانه وپارچه فروشی ها وبنگاههای تولید لباس کارگاهی وکلان درارتباط است

   راسته دوز - خانم صغری جهانگرد
   صغرا جهانگرد

   راسته دوز - خانم صغری جهانگرد

   راسته دوزی یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که شایستگی هایی از قبیل راه اندازی ونگهداری ماشین های دوخت .دوخت های اولیه ..دوخت دامن وشلوار .دوخت یقه ویجاف .دوخت آستین ومچ ودوخت جیب را دربر می گیرد.ودر ضمن این شغل با مشاغلی ارقبیل راسته دوز.چرخکار ماهر .شخصی دوز ماهرلباس زنانه  .پارچه فروش .خرازی .بنگاههای تولیدکلان لباس در ارتباط است.