برقکار ساختمان - آقای علیرضا شهریاری نژاد

برقکار ساختمان - آقای علیرضا شهریاری نژاد


پک آموزشی برقکار ساختمان درجه دو ۳۸۴ ساعته مطابق با استاندارد ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۱۰۰۰۱ جهت ادامه دوره ی آموزشی کار آموزان فعلی برق ساختمان مرکز زرین شهر ( شروع دوره : ۹۸/۱۱/۲۶ ) طراحی شده است .

 • برقکار ساختمان از شغلهای حوزه ی برق می باشد. این شغل شایستگی های کار با قطعات پایه و وسایل اندازه گیری الکتریکی، سیم کشی مدارهای الکتریکی ساختمان بصورت روکار و توکار ،مونتاژ و نصب تابلوهای روشنایی را شامل می شود. این شغل با مشاغلی مانند برقکار صنعتی و نصاب سیستم های حفاظتی و ایمنی ساختمان ها و ۰۰۰ در ارتباط است .

تعمیر کار آبگرمکن دیواری - آقای صفرعلی جلالی
صفرعلی جلالی ورنامخواستی

تعمیر کار آبگرمکن دیواری - آقای صفرعلی جلالی

تعمیر کار ی آبگرمکن دیواری شغلی از حوزه گرمایش در رشته تاسیسات میباشد. این شغل شایستگی های فلزکاری مقدماتی -نصب وسایل گازسوز-دمونتاژ-مونتاژوبررسی اجزاءمشترک در وسایل گاز سوزهمچنین تحلیل مسیرهای آب و گاز-عیب یابی-دمونتاژ و مونتاژآبگرمکن های دیواری پیلوت دار-بدون پیلوت-پیلوت موقت ونوع فن دار را برعهده دارد

طول دوره آموزشی:190ساعت

زمان آموزش نظری:66ساعت

زمان آموزش عملی:124ساعت

برقکار صنعتی - آقای علیرضا شهریاری نژاد
علیرضا شهریاری نژاد

برقکار صنعتی - آقای علیرضا شهریاری نژاد

پک آموزشی برقکار صنعتی درجه دو ۵۲۰ ساعته مطابق با استاندارد ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۰۱۰۰۰۱ جهت ادامه دوره ی آموزشی کار آموزان فعلی برق صنعتی مرکز زرین شهر ( شروع دوره : ۹۸/۱۱/۷ ) طراحی شده است .

 • برقکار صنعتی از شغلهای حوزه ی برق می باشد .این شغل،شایستگی های کار با قطعات پایه و وسایل اندازه گیری الکتریکی،نصب و راه اندازی موتورهای الکتریکی AC  با کلید های دستی و کنتاکتور ها، برنامه نویسی رله برنامه پذیر LOGOبا دستورات پایه و مونتاژ و نصب تابلو های فرمان موتوری را شامل میشود . این شغل با مشاغلی مانند مونتاژکار و نصاب تابلوهای الکتریکی و تعمیر کار ماشین های الکتریکی در ارتباط است .

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2 * - آقای صفرعلی جلالی
صفرعلی جلالی ورنامخواستی

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2 * - آقای صفرعلی جلالی

لوله کش و نصاب بهداشتی کسی است که علاوه بر مهارت در فلز کاري عمومی و جوشکاري برق و گاز و نقشه خوانی تاسیسات از عهده لوله کشی آب و فاضلاب و نصب وسایل بهداشتی برآید
طول دوره آموزش: 500ساعت
زمان آموزش نظری: 100ساعت
زمان آموزش عملی: 400ساعت

جوشکارمخازن فولادی با فرایند SMAW - آقای محمدرضا سلیمیان
محمدرضا سلیمیان

جوشکارمخازن فولادی با فرایند SMAW - آقای محمدرضا سلیمیان

جوشکار مخازن فولادی با فرایند SMAW در حوزه صنعت بوده و شایستگی هایی از قبیل جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل و کنترل کیفیت قطعات جوشکاری شده را دارد.

پیش نیاز این دوره جوشگار سازه های فولادی با فرایند SMAW میباشد.

طول دوره آموزش بمدت 305 ساعت میباشد.

کمک بنای سفت کار درجه 2 * - آقای حسن توانگر
حسن توانگر ریزی

کمک بنای سفت کار درجه 2 * - آقای حسن توانگر

 1. توانایی ساخت ملات وشناخت موارد استفاده آنها
 2. شناسایی اصول ایمنی درساختن ملات
 3. آشنایی باوسایل وابزار کار
 4. آشنایی بامصالح درساخت ملات
 5. آشنایی باانواع ملات وساختن آنها
 6. نسبت ترکیب ملاتها
 7. حمل ملا تها

نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 (کار و دانش) - آقای حسن توانگر
حسن توانگر ریزی

نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 (کار و دانش) - آقای حسن توانگر

توانایی ترسیم واندازه گذاری ومرکبی کردن پلان موقعیت

 1. آشنایی باپلان موقعیت
 2. استقرار ساختمان درزمین
 3. موقعیت ساختمان وزمین نسبت به اطراف
 4. مقیاس ترسیم
 5. اصول ترسیم
 6. علایم مورد استفاده درپلان موقعیت واندازه گذاری آن

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 * - اقای ابراهیم جلالی
ابراهیم جلالی ورنامخواستی

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 * - اقای ابراهیم جلالی

 سیستم جرقه: شامل باتری و کابل مثبت باتری و ترمینال بی اتوماتیک استارت مثبت ومنفی آمپرمتر  بت وایگنیشن سوییچ مثبت ومنفی کویل  دلکو وایرها وشمعها 

مقدمه :مواد عایق وهادی-هرماده ای که بتواند جریان الکتریسیته را از خود عبوردهد هادی و در غیر این صورت عایق خوانده میشود.از نظر ساختمان اتمی عناصری می تواند هادی جریان الکتریسیته باشد که الکترون های مدار خارجیشان دارای نیروی جذب به هسته ناچیزی بوده و به راحتی قابل جابجا شدن باشد.هرچه این جابجایی آسان تر صورتگیرد جسم هادی تر بوده و هرچه سخت تر صورت پذیرد قابلیت هدایت آن نیز کمتر است.جسم عایق جسمی است که جابجایی الکترون ها در آن خیلی سخت واحتیاج به ولتاژ و شدت جریان خیلی قوی داشته باشد یا اصلا این امر امکان پذیر نباشد در این صورت جسم صد در صد عایق خواهد بود.در میان مواد مختلف عایق صد در صد و هادی صد در صد وجود ندارد.
اجسام هادی در مقابل عبور جریان برق از خود مقاومت نشان می دهند که برای اندازه گیری آن واحدی به نام اهم به کار می رود.
تعریف-هرگاه سیمی در مداری با اخلاف سطح یک ولت قرار گیرد وشدت جریان یک آمپر از آن عبور نماید مقاومت آن یک اهم خواهد بود.
سیمی که طول آن 1متر ودارای وزن 1گرم ومقاومت آن در 20 درجه سانتی گراد برابر 153 هزارم اهم باشد تقریبا صد در صد هادی است.
فلزات مختلف در برابر عبور جریان مقاومت های متفاوتی دارند که برای هرجسم هادی می توان یک ضریب مقاومت مخصوص به دست آورد

که آن را با حرفpنشان مید هند.مقاوت یک سیم با طول آن نسبت مستقیم وبا سطح مقطع آن نسبت معکوس دارد کهRمقاومت سیم وpمقاومت مخصوص وLطول سیم و sسطح مقطع آن است.45 مترسیم مسی به قطر 1میلیمتر دارای مقاومتی معادل 1 اهم می باشد.

مدارات الکترکی-مسیر هایی برای عبورجریان بین یک مولد و یک یا چند مصرف کننده در نظر گرفته میشود مدار الکتریکی نام دارد

انواع مدار الکتریکی:
مدار الکتریکی باز و مدار الکتریکی بسته
مدار الکتریکی باز به مداری گفته می شود که  درمسیر آن گسستگی وجود داشته باشد وجریان الکتریکی را از خود عبور ندهد
مدار الکتریکی بسته به مداری گفته میشود که در مسیر آن گسستگی وجود نداشته باشد و جریان الکتریکی را از خود عبور بدهد
از نظر اتصال مصرف کننده ها و مولدهای الکتریکی دریک مدارالکتریکی سه نوع اتصال داریم 
سری -موازی-مختلط

جدول زیر مقاومت الکتریکی یک متر سیم با سطح مقطع یک میلیمتر مربع بر حسب اهم دیده میشود