كارور plc درجه 2 - محمدمهدي حسين پور
محمد مهدی حسین پور

كارور plc درجه 2 - محمدمهدي حسين پور

در پایان این دوره ، فراگیر با مفاهیم و تواناییهای زیر آشنا خواهد شد :

- تاریخچه پیدایش PLC و سازندگان صنعت PLC

- آشنایی با PLCهای شرکت زیمنس

- مفاهیم منطقی مورد نیاز در برنامه نویسی و سیستمهای عددی منطقی

- آشنایی با قالب اعدا در برنامه نویسی STEP7

- توانایی کار با دستورات برنامه STEP7

- برنامه نویسی منطقی به روش LAD و STL 

- پیکربندی سخت افزار