نقاش شیشه های تزئینی(ویترای)

نقاش شیشه های تزئینی(ویترای)


نقاش شيشه هاي تزييني)ويتراي(
 
نقاش شيشه هاي تزييني) ويتراي)شغلي استدر گروه هنرهاي تجسمي ، شامل شايستگي ، ابزار شناسي وبه كارگيري
رنگها ، طراحي و ترسيم انواع نقوش ها و طرحها در  ویترای ، ،ساخت قیف خمیرریزی    ،رنگ آمیزی بر روی انواع سطوح ،اجرای کار ویترای با خمیر و و خطوط رنگی،اجرای طرح ترکیبی شیشه م آیینه،اجرای ظروف کاربردی با شیشه،فیکسه کاری پشت ویترای و همچنین رنگ آمیزی کار می باشد.و با مشاغل نقاشان و صنایع دستی در ارتباط می باشد.
.