اپراتور جایگاههای عرضه سوخت CNG - ایمان آقابابایی
ایمان آقابابائی

اپراتور جایگاههای عرضه سوخت CNG - ایمان آقابابایی

گاز طبیعی فشرده یا سی‌ان‌جی (CNG) سوختی است که عمدتاً به عنوان جایگزینی برای بنزین، گازوئیل و گاز مایع به کار می‌رود. سی‌ان‌جی نسبت به هر سه اینها آلودگی کمتری ایجاد می‌کند.

  • هدف از برگزاری این دوره آموزشی ایجاد مهارت کافی در خصوص سوخت گیری خودروها با گاز CNG و همچنین نحوه کار صحیح با تجهیزات جایگاه ونکات ایمنی مرتبط با آن می باشد.

همانطور که می دانید ایران منابع گازی فراوانی دارد و ۹۵ درصد جمعیت مستقیم به شبکه گاز دسترسی دارند؛ همچنین هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران خودرو CNG سوز ندارد و با توجه به بهره گیری رو به افزایش از این سوخت همه افرادی که به نحوی با این سوخت (اعم از اپراتور و کادر فنی و مصرف کنندگان) می بایستی با نکات ایمنی و قوانین استفاده از آن آشنا باشند.


دوره ایمنی عمومی - ایمان آقابابایی
ایمان آقابابائی

دوره ایمنی عمومی - ایمان آقابابایی

ایمنی بعنوان حفاظت انسان و کارآیی او از صدمات و پیشگیری از صدمه دیدن انسان تعریف می شود. اولین تلاش انسان در جهت بهبود ایمنی ۲۰۰۰ سال پیش در کتاب تاریخ طبیعی Pliny و  Elder آمده است. بعنوان مثال در این کتاب گفته شده که برای جلوگیری از استنشاق مواد سمی کارگران باید از ماسکهای حفاظتی استفاده نمایند و از اولین وسایل ایمنی لامپهای ایمنی معادن را می توان نام برد.

هدف از اجرای مقررات ایمنی و دستورالعملهای مربوطه، امکان بوجود آمدن محیط سالم است بنحوی که کارگران بدون دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرات صنعت بکار خود ادامه دهند.

بدین ترتیب ترس از آینده نامعلوم که زائیده و معلول حوادث و سوانح در محیط کار می باشد در جامعه صنعتی ما رخت بر خواهد بست. بدون وجود مسئول ایمنی نه تنها قدمی در راه پیشرفت صنعتی برداشته نمی شود بلکه صنعت دچار هرج و مرج و از هم پاشیدگی شده و دیر یا زود به سوی زوال تدریجی سوق پیدا می نماید.

این دوره ایمنی عمومی  یک دوره ی کاملا تئوری درقالب محتوای آنلاین می باشد و یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه خواهد بود. در این نوع آموزش شرکت کنندگان با دسترسی آنلاین به محتوای دوره ی آموزشی امکان استفاده از آن را در هر ساعت ازشبانه روز، دارند که این ویژگی را می توان برتری بارزی نسبت به آموزش های حضوری دانست.

  • دوره ایمنی عمومی برای کلیه افرادی که در محیط های کار شروع به فعالیت می کنند، می بایست اجرا گردد و از آموزشهای اولیه برای شروع به کار نیروی انسانی می باشد.

  • لازم به ذکر است دانستن مقررات و مطالب بهداشت، ایمنی و محیط زیست برای هر شهروند ضروری می باشد.